zoles turnīra mājas lapa

ZOLES LĪGAS NOLIKUMS.

Dalībnieki: Zoles līgā piedalās LMA studenti un darbinieki, kā arī viņu draugi un paziņas. :)
Dalības maksa: – Ls 3 par katru turnīru līgas ietvaros.

Izcīņas kārtība: Līgā tiek izspēlēti 10 turnīri. Turnīri sākas no 22.oktobra un notiek ik pēc divām nedēļām, akadēmijas darba laikā. Katrā turnīrā tiek izspēlētas 4 kārtas. Ja turnīra dalībnieku skaits ir vairāk par 14, tad tiek izspēlētas 5 kārtas. Vienā kārtā tiek izspēlētas 18 partijas. Kārtas ilgums 40 minūtes. Ja nav pabeigtas 18 partijas, tad pēc 40 minūtēm kārta skaitās pabeigta. Spēle notiek tikai ar pulēm, bez galdiem un mazajām zolēm. Katrā kārtā pie viena galda tiek izcīnīti 6 lielie punkti. Uzvarētājs pie galda ir tas, kam visvairāk punktu un uzvarētājs saņem 3 lielos punktus, otrā vieta 2 punktus, bet trešais - 1 punktu. Vienādu punktu gadījumā vietas un līdz ar to punkti tiek dalīti (piemēram, par dalītu 1 -2 vietu tiek 2.5 punkti; 2 - 3 vietu 1.5 punkti). Ja pie galda spēlē 4 cilvēki, tiek sadalīti 7 punkti. Punktus sadala kā iepriekš minēts pirmajām trīs vietām, arī ceturtajai vietai saņemot 1 punktu.
Turnīra uzvarētājs kļūst spēlētājs, kam visvairāk iegūti lielie punkti visu( 4 vai 5) kārtu kopsummā. Vienādu lielo punktu gadījumā, augstāku vietu ieņem spēlētājs ar lielāko spēlēs iegūto punktu skaitu, ja arī tie ir vienādi, tad tam, kam labāks pēdējās kārtas rezultāts. Līgas kopvērtējumā tiek ņemti vērā astoņu turnīru labākie rezultāti. Punktu skaitu nosaka katrā turnīrā iegūtā vieta: 1v.-1p.; 2v.-2p. u.t.t.. Līgā uzvar spēlētājs ar vismazāko punktu skaitu. Ja diviem vai vairāk spēlētājiem līgas noslēgumā ir vienāds punktu skaits, tad uzvar tas, kuram ir visvairāk uzvaru atsevišķos turnīros, ja arī tad nevar noteikt uzvarētāju, tad tiek skaitīti mazie +/-punkti. Visiem dalībniekiem, kas nepiedalās kādā no kārtām tiek ieskaitīta pēdējā vieta kārtā, kurā tas nav piedalījies.
1.kārtā spēlētāju sadalījums pie galdiem notiek pēc izlozes - pa 3 pie viena galda, ja nav citas iespējas, tad spēlē pa četri, spēlējot attiecīgi par vienu partiju vairāk t.i., ja pārējie spēlē 18 partijas, tad tie, kas spēlē četri - 19.
Sākot ar 2.kārtu līdz pat 5 kārtai (ieskaitot), turpmāko spēlētāju sadalījumu nosaka lielie punkti (vienādu lielo punktu gadījumā spēlē iegūtie punkti). Tas nozīmē, ka pie I galda spēlē pirmie trīs, II galda nākamie trīs utt.

Mazos punktus nosaka:
Lielais uzvar - pa 1 punktam no mazajiem.
Lielais uzvar - mazie jaņos pa 2 punktiem no mazajiem.
Lielais uzvar - mazie bezstiķī pa 3 punktiem no mazajiem.
Lielais zaudē - katram mazajam pa 2 punkti no lielā.
Lielais zaudē jaņos - katram  mazajam pa 3 punkti no lielā.
Lielais zaudē bezstiķī - katram mazajam pa 4 punkti no lielā.
Lielais uzvar zolē - pa 5 punktiem no mazajiem.
Lielais uzvar zolē - mazie jaņos pa 6 punktiem no mazajiem.
Lielais uzvar zolē - mazie bezstiķī pa 7 punktiem no mazajiem.
Lielais zaudē zolē - mazajiem pa 6 punktiem no lielā.
Lielais zaudē zolē - paliekot jaņos mazajiem pa 7 punktiem no lielā.
Lielais zaudē zolē - paliekot bezstiķī mazajiem pa 8 punktiem no lielā.
Par katru izņemto kopējo puli, lielais saņem no mazā pa vienam punktam.
Par katru izņemto personisko puli, lielais saņem 3 punktus no tā kam personiskā pule (ja četri srēlētāji, tad 4 punktus).

Pules: ja partijas izspēles laikā visi palaiž garām, tad ir kopējā pule, kura skaitās kā izspēlēta partija. Ja lielais zaudē, kad ir kopējā pule vai kāda personiskā pule, tad viņš ieliek savu personisko puli. Vispirms tiek izņemtas visas kopējās pules, bet pēc tam personiskās pules rindas kārtībā. Ja lielais uzvar, kad ir viņa personiskā pule, tad viņa personiskā pule tiek dzēsta, neatkarīgi no tā kādā secībā tā ir ielikta. Ja pēc kārtas beigām, t.i. pēc izspēlētām 18 partijām paliek kopējās pules, tad tās tiek dzēstas, bet ja paliek personiskās pules, tad tās tiek sadalītas (piemēram, vienam no spēlētājiem ir personiskā pule, tad abiem pārējiem tiek + 1 punkts, bet tam kam ir šī pule, tiek atņemti divi maziem punkti. Ja diviem spēlētājiem ir pa personiskai pulei, atdod tam kam nav, saņemot no katra 2 punktus.

Spēlētāju izvietojums pie galda tiek noteikts katras kārtas sākumā - izlozējot, tam, kam stiprāka kārts dala pirmo partiju kā arī izvēlas vietu pie galda. Pārējie sēžas pulksteņa rādītāja virzienā atkarībā no izlozes.

Kāršu dalīšana. Partijas laikā drīkst kārtis dalīt pa 2 vai 4. Pārdalīšanas gadījumā, tas, kas kļūdījies, saņem personisko puli. Ja partijas beigās tiek konstatēts, ka izdarīts neiespējams gājiens, tad vainīgais saņem personisko puli. Partijas rezultāts paliek spēkā tajā gadījumā, ja kļūdu izdarījis pretinieks. Tas ir, piemēram, mazie uzvar, bet lielais izdarījis neiespējamu gājienu, rezultāts paliek spēkā, bet lielais vēl saņem personisko puli, vai arī, lielais uzvar, bet mazais izdarījis kļūdu, rezultāts netiek mainīts, bet kļūdas vaininieks saņem personisko puli. Gadījumā, ja tas tiek atklāts partijas laikā, tad vainīgā puse ir zaudējusi un vainīgais saņem puli.

Uzvarētājs tiek apbalvots turnīram noslēdzoties. 

Balvu fonds. Balvu fonds katrā turnīrā veidojas no 50% dalībnieku iemaksām, kurš tiek sadalīts 1v.-50%; 2v.-30%; 3v.-20%. Līgas balvu fonds veidojas no katra turnīra dalībnieku iemaksām ieskaitot 50% balvu fondā. Līgas balvu fonds tiek sadalīts sekojoši: 1v.-50%; 2v.-30%; 3v.-20%. No zoles līgas balvu fonda kopējās summas tiek ieturēti 10% zoles līgas uzturēšanas izmaksām (kāršu iegādei u.t.t.).
Pieteikties pirms katras kārtas Studentu kluba bāra zālē.

| Sūti vēstuli | ©2008 mar4x

 

Make your own free website on Tripod.com